Đào tạo HLV Yoga

Khóa học Huấn luyện viên Yoga online 200h - 300h. Học viện Yogadaily - Trung tâm đào tạo HLV Yoga uy tín, chuẩn quốc tế. Đào tạo Giáo viên Yoga chuyên nghiệp. Học 1 lần nhận 2 chứng chỉ nghề yoga.

CÁC KHÓA HỌC VIDEO YOGA

Nổi bật
Image
365 ngày
Đào tạo HLV Yoga

Khóa học Huấn luyện viên Yoga online 200h - 300h

29.000.000 ₫  40.000.000 ₫
Image
365 ngày
Đào tạo HLV Yoga

Khóa học Triết lý ứng dụng

5.000.000 ₫  10.000.000 ₫
Image
365 ngày
Đào tạo HLV Yoga

Khóa đào tạo Giáo viên Yoga online - chuyên đề Bầu

2.500.000 ₫  4.000.000 ₫
Image
365 ngày
Đào tạo HLV Yoga

Khóa đào tạo Giáo viên Yoga online - chuyên đề Kids

2.500.000 ₫  4.000.000 ₫
Image
365 ngày
Đào tạo HLV Yoga

Khóa đào tạo Giáo viên Yoga online - chuyên đề Nidra

2.500.000 ₫  4.000.000 ₫
Image
365 ngày
Đào tạo HLV Yoga

Khóa đào tạo Giáo viên Yoga online - chuyên đề Yin

2.500.000 ₫  4.000.000 ₫
Image
365 ngày
Đào tạo HLV Yoga

Khóa học Giải phẫu học & Định tuyến thực hành Asana

6.000.000 ₫  10.000.000 ₫
Image
365 ngày
Đào tạo HLV Yoga

Khóa học Nghệ thuật xếp chuỗi Hatha & Vinyasa Yoga

7.000.000 ₫  10.000.000 ₫

Nhận chương trình khuyến mãi mới từ Yogadaily

© Yogadaily 2019 - All rights reserved - Thiết kế website ITgreen